under_label

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱: ایران تیکت

۱-۲: سایت یا اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

۱-۳: کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به سایت و اپلیکیشن متصل و از خدمات نرم افزاری بهرمند می‌شود.

۱-۴: حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات در سایت و اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.

۱-۵: اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و  طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۶: قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱: کاربران با ثبت نام در ایران تیکت و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری ایران تیکت را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از سایت و اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲: برای استفاده از خدمات ایران تیکت لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری درایران تیکت بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ثبت کند.

۲-۳: کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سایت یا اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد و حساب کاربری حذف و مبلغ اعتبار مسترد نخواهد گردید و کاربر نیز حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۲-۴: کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل  و شماره تماس متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود و اعتبار موجود در حساب کاربری مسترد نخواهد شد.

۲-۵: هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر در سایت یا اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.و اعتبارات موجود در این حسابهای کاربری مسترد نخواهد گردید.

۲-۶: مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در سایت یا اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت ِافرادی غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات ایران تیکت استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود صاحب حساب کاربری می‌باشد.

۲-۷: مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع ایران تیکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸: کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود یا کد تخفیف را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات ایران تیکت متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود..

۲-9: ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص ایران تیکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی ایران تیکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

 

ماده ۳ - استفاده از ایران تیکت

۳-۱: کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات ایران تیکت ، کلیه قوانین و شرایط محیط کاری صاحبان مشاغل و شرکتها را رعایت کنند.

۳-۲: با استفاده از خدمات ایران تیکت کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از این خدمات برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-۴: کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات ایران تیکت به صورتی که به این شرکت یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات این شرکت در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع ایران تیکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵: کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶: شرکت ممکن است کدهایی به منظور تخفیف یا هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ کاسته یا درصدی از هزینۀ  پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در سایت و اپلیکیشن اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید ایران تیکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷: کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدهای تخفیف را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً مجوزی به آنها داده باشد.

۳-۸: کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات ایران تیکت قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹: کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-۱۰: مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات ایران تیکت به عهدۀ کاربران است

۳-۱۱ :خدمات ایران تیکت ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و ایران تیکت مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۳-۱۲ :شرکت این حق را داشته که در هر زمان کلیه فعالیت‌های خود را متوقف نموده و با پرداخت باقی مانده حساب اعضا کلیه فرآیندهای و فعالیت‌های مربوطه را به‌طور دائمی متوقف نماید و کاربر عضو و صاحبان مشاغل حق هیچگونه اعتراضی نسبت به این امر را ندارد.

 

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت

۴-۱: کاربر می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲: کاربر می‌پذیرد هزینۀ خدمات و بلیط ها از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۴-۳: پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط شرکت مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری ایران تیکت، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی در محل ارائه خدمات.

 4-4 : چنانچه مراکز فروش خدمات (تامین‌کننده) به هر نحوی از ارائه کالا و خدمات خودداری کنند، ایران تیکت مسئولیتی در این زمینه ندارد و مسئولیت جبران خسارت بر عهده تامین‌کننده خدمات است لذا بدلیل احترام به حقوق کاربر، ایران تیکت نیز کمال همکاری را با کاربر برای احقاق حقوق خواهد کرد.

4-5 : پس از اتمام عملیات خرید، امکان انصراف از خرید به هیچ وجه برای خریدار امکان پذیر نمی باشد.

 

ماده ۵ - مسئولیت ایران تیکت

۵-۱: ایران تیکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات ایران تیکت بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۵-۲: ایران تیکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در انتهای خدمات تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳: شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴: تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵: چنانچه هر یک از کاربران در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶ : ایران تیکت هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت، کمیت و شرایط خدمات فروخته شده ندارد و تنها واسط ومعرف بین خریدار و فروشنده است.

 ۵-۷: در صورتی که مهلت تعیین‌شده(تاریخ انقضا) برای استفاده از بلیط خدمات به اتمام رسد و مشتری در طول این مدت به مراکز مربوطه مراجعه ننماید، ایران تیکت مسئولیتی در قبال عدم مراجعه مشتری نداشته و وجه واریزی مسترد نمی‌شود.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران

۶-۱: مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در استفاده خدمات) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال مشاغل) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و ایران تیکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و ایران تیکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد..

 ۶-۲: کاربر نباید در سایت ( تالار گفت‌وگو و یا هر قسمت دیگر) اظهاراتی (Comment) را بگذارد و‌ یا اقدامی نماید که مبین نقض حقوق اشخاص دیگر باشد و یا عمل مجرمانه‌ای را به دنبال داشته باشد. همچنین کاربران نباید در خصوص امور مذهبی و سیاسی در این سایت اظهار نظر کنند. چنانچه هر یک از کاربران این ماده را رعایت نکنند، بلافاصله از سایت اخراج شده و چنانچه خریدی انجام داده باشند، وجه واریزی به آنان مسترد نمی شود و همچنین کاربر (عضو) حق استفاده از این سایت را برای هرگونه عمل تجاری از دست می‌دهد.

۷ - موارد فنی

۷-۱: کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای شرکت ایران تیکت شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۷-۲: کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات ایران تیکت را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار ایران تیکت یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۷-۳: کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۷-۴: کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ ایران تیکت یا سامانه‌های مرتبط با ایران تیکت انجام دهند.

ماده ۸ - قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر می‌تواند برای شرکت یا سایرین یا مشاغل و شرکتها خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات ایران تیکت را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۹ - توافق از راه دور

۹-۱: کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه ایران تیکت بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

۹-۲: مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۳: کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۴: کاربران با عضویت در خدمات ایران تیکت قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانه رایانه‌ای و الکترونیکی آنلاین اعلام می‌کنند.